Voorbeeld van een Lijnopstelling Vrij, ongeïsoleerd

Voorbeeld van een Lijnopstelling Wand, geïsoleerd

Voorbeeld van een Ruggelingse Frame opstelling, geïsoleerd